Tietosuojaseloste on  tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Huovisen Leipomon käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaoteltu eri henkilörekistereihin.

Asiakasrekisteri

Henkilöstörekisteri

Ilmoituskanavarekisteri

Kulunvalvontarekisteri

Laskutusrekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Rekrytointirekisteri

Sopimusrekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Verkkovierailurekisteri